Lernvideos

 

Sri Ram Jay Ram

 

1……………..

2……………..

[row]

 

3……………..

 

4……………..

5……………..

Gayatri Mantra

 

asatoma sat gamaya

 

Sachara Chara

Om Namah Sivaya

 

Amba Amba Taye

 

Govinde Hare Om

 

Shiva Shankara

 

Durge Durge Durge